van binnen naar buiten kijken

Van buiten naar binnen kijken

Het bestuur van een vrijwilligersorganisatie waar ik deel van uitmaak, is druk bezig met het strategische plan voor de komende jaren. Daarbij is ons probleem dat we veel meer zouden willen doen dan we aankunnen. We moeten dus keuzes gaan maken, terwijl alles voor ons belangrijk is! Herken je dit? Toen ik hierover nadacht, viel mij het volgende op.

Van binnen naar buiten kijken

Mijn ervaring is dat strategische plannen vaak gebaseerd zijn op het heden en op terugkijken:

  • hoe ziet mijn organisatie er nu uit
  • wat zijn de sterke en wat de zwakke kanten
  • waar wil ik veranderen, verbeteren
  • wat zie ik als groeimogelijkheden?

Met andere woorden: we kijken van binnen naar buiten.

Trends

En we zijn geneigd mee te gaan met nieuwe trends, zoals nu bijvoorbeeld extramuralisatie. Wie al wat langer in de zorg meeloopt, weet dat trends zelden zo uitpakken als ze in eerste instantie zijn bedacht. Hier is de vraag relevant wat er zou kunnen gebeuren als een bepaalde trend niet doorzet op de manier zoals wij nu denken. Wat zou dat voor jouw organisatie betekenen? Ben je dan extra kwetsbaar?

Van buiten naar binnen kijken

Door ook van buiten naar binnen te kijken, wordt het beleid  ten aanzien van kansen en bedreigingen aangescherpt. Dat betekent dus nadenken over de mogelijkheden om sterk te staan als bijvoorbeeld de grote groep ouderen die zich binnenkort aandient, veel minder beroep zal doen op zorg dan we nu nog denken. Is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan? Nee, dat lijkt mij niet.  Hieronder geef ik enkele handreikingen.

Innovaties

Een ogenschijnlijk logisch punt is het belang van goed op de hoogte zijn van (technische) innovaties. Welke nieuwe ontwikkelingen passen bij jouw organisatie, en welke laat je aan je voorbij gaan? Zodra je weet waar jouw ontwikkelpunten liggen, kun je nagaan of deze ook hoog scoren in het beleid van jouw financiers, zoals gemeentes, zorgverzekeraars en niet te vergeten de banken. Is dat het geval, prima! En zo nee, pas je verkoopstrategie daarop aan!

Accepteer onzekerheid

Ook een belangrijk aspect is het accepteren van onzekerheid. Onzekerheid is oncomfortabel. Organisaties die innoveren creëren zelf onzekerheid, waardoor er dynamiek in de organisatie ontstaat. Omgaan met onzekerheid vergt reflectie, onderzoek en dialoog met alle partijen. Realiseer je dat je niet alles tegelijk hoeft te veranderen, het is zelfs beter om niet op 1 paard wedden.

Wendbaar zijn

En dan de wendbaarheid van je organisatie. Sta je klaar voor veranderingen, kun je direct reageren als zich een kans voordoet, is jouw organisatie wendbaar?  Wendbaar betekent niet, dat altijd de hele organisatie op de schop hoeft. Door meer specifiek aan je speerpunten te werken beperk je de risico’s en vergroot je tegelijkertijd de stuurbaarheid. Dat houdt vernieuwingen ook beter beheersbaar.

Tot slot: houdt koers!

Wanneer de keuzes gemaakt zijn, en de doelen vastgesteld zijn, is dat tevens de stip op de horizon voor de komende jaren. De manier waarop deze bereikt worden, zal afhankelijk zijn van interne en externe ontwikkelingen. Flexibiliteit en standvastigheid tegelijk. Een mooie uitdaging voor elke bestuurder!