HET BELANG VAN EEN NETWERK VOOR INTERIM MANAGERS

De gezondheidszorg is een zeer complexe wereld. Kwaliteit van zorg, innovaties, wijzigende wet- en regelgeving, financiële onzekerheid, het is er allemaal. Ie zult met mij eens zijn dat, om deze veranderingen succesvol te maken, noodzakelijk is dat het management voldoende is toegerust voor deze complexe opgave. Ik heb ervaren dat extra ondersteuning van het management juist tijdens intensieve fases het verschil kan maken naar een succesvolle verandering.

Dat zorgt ervoor dat ook een beroep gedaan wordt op interim managers met een specifieke expertise. Mijn ervaring is echter dat, eenmaal in een opdracht, de kans reëel aanwezig is dat zich onverwacht situaties voordoen waarvoor ik een beroep doe op mijn netwerk. Bijvoorbeeld wanneer er extra data analyses gedaan moeten worden, of wanneer er logistieke problemen zijn. Hierdoor kan mijn opdrachtgever  op mij rekenen als een interim manager die op meerdere fronten van de laatste stand van zaken op de hoogte is en weet te handelen. Ik maak deel uit van het interim netwerk van enkele gerenommeerde organisatieadviesbureaus en heb de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opbouwen van een interim netwerk met experts op het gebied van bijvoorbeeld Human Resource Management, financiën, zorglogistiek, klantvraag en marketing in de zorg. Ook als het gaat om (medisch-) inhoudelijke zaken waarvan kennis nodig is om een plan ook daadwerkelijk te verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld in ketenzorgtrajecten, kan ik de nodige experts raadplegen.

INTERIM NETWERK MANAGEMENT ALS KWALITEITSEIS

Natuurlijk wil je de beste interim manager voor je organisatie. Om te weten of de interim manager voldoende expertise heeft

interim netwerk

om ook in onvoorziene situaties goed te kunnen handelen, laat ik graag in een persoonlijke toelichting weten van welk netwerk voor interim managers ik deel uitmaak. Daarnaast heb ik geïnvesteerd in het opbouwen van een eigen netwerk.